ZŠ a MŠ Uherčice

Pro rodiče

- výtah ze školního řádu: Docházka do školy  1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody…

 Vyučovací hodina  Přestávka1.8.00   –     8.45  1.8.45 –    8.552.8.55   –     9.40 2.9.40 – …

Základní škola