ZŠ a MŠ Uherčice

Pro rodiče

Aby měl každý rodič možnost být s učitelem v kontaktu častěji než na třídních schůzkách a řešit s ním…

- výtah ze školního řádu: Povinnost zákonných zástupců omlouvat absenci podle následujících…

 Vyučovací hodina  Přestávka1.8.00   –     8.45  1.8.45 –    8.552.8.55   –     9.40 2.9.40 – …

Základní škola