ZŠ a MŠ Uherčice

Časový harmonogram připravovaných akcí 2019-2020

      

Tento harmonogram není zcela závazný, některé akce mohou být uskutečněny v náhradním termínu. Tento plán bude dále doplněn o kulturní vystoupení (výchovné koncerty apod.) nabízené v průběhu roku.

Březen:

Beseda se zdravotníky
Beseda s hasiči a s Policií ČR
Knihovna Hustopeče – /17.3./Knižní hrdinové Astrid Lindgrenové 3.-5.r.; Kniholap – příběh o tom, jak každý potřebuje pohádku před spaním 1.2.r.

Duben:

Velikonoce s rodiči a prarodiči /1.4/

Noc s Andersenem  /27.3./
Zápis do 1. ročníku  /15. 4./
Pedagogická rada /20. 4./
Třídní schůzky /20.4./
Akce „Úklid obce“ v návaznosti na akci Ukliďme Česko
 

Květen:

Výchovný koncert
 

Červen:

Den Dětí – Pyžamový den/1.6./
Vyhodnocení všech sběrů
Olympijské dny
Školní Akademie
Třídní schůzky /8.6./
Pedagogická rada /15.6./
Odpoledne k ukončení šk. roku, táborák 

Základní škola