ZŠ a MŠ Uherčice

Časový harmonogram připravovaných akcí 2019-2020

      

Tento harmonogram není zcela závazný, některé akce mohou být uskutečněny v náhradním termínu. Tento plán bude dále doplněn o kulturní vystoupení (výchovné koncerty apod.) nabízené v průběhu roku.

Září:

Slavnostní zahájení školního roku ve spolupráci se starostou obce a SPOZ  /2.9./
Zahájení činnosti ZUŠ Pohořelice
Pedagogická rada /9.9./
Úvodní třídní schůzky rodičů/9.9./
Koloběžkiáda /13.9./
Plavecká výuka (1.-3.r.) /18., 25.9./
Němčický běh /27.9./

Říjen

VYHLÁŠENÍ sběru pomerančové kůry /1.10./
VYHLÁŠENÍ sběru papíru /1.10./
Plavecká výuka (1.-3.r.) /2.,9.,16.,23.10./
Drakiáda /4. 10./
Mobilní planetárium– zážitkový stan /14.10./
Dýňování  /18.10./tvořivé odpoledne s rodiči

Listopad:

Plavecká výuka (1.-3.r.) /6.,13.,20.,27.11./
Vystoupení na Setkání důchodců /10.11/
Divadlo Polárka –Alenka za zrcadlem /11.11./
Pedagogická rada /11.11./
Třídní schůzky /12.11./
Vánoční tvoření dekorací v ŠD /22. 11./
Zahájení přípravy na Vánoční zpívání

Prosinec:

Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční zpívání  /1. 12./
Čertovský den /5.12./
Dárkování – vánoční dílny dětí
Vánoční nadílka zvířátkům v lese /13.12./
Vánoční nadělování v ŠD /16.12./
Dopisy Ježíškovi – pouštění balónků /17.12./
Třídní vánoční besídky /20.12./

Leden:

Třídní schůzky /13. 1/
Pedagogická rada /27.1./
Sběr papíru /předběžně 16.1./
Lyžařský výcvik (zatím nepotvrzen termín)

Únor:

Dětský karneval
Bruslení/sáňkování  /dle počasí/

Březen:

Beseda se zdravotníky
Beseda s hasiči a s Policií ČR
Knihovna Hustopeče – /17.3./Knižní hrdinové Astrid Lindgrenové 3.-5.r.; Kniholap – příběh o tom, jak každý potřebuje pohádku před spaním 1.2.r.

Duben:

Noc s Andersenem  /27.3./
Zápis do 1. ročníku  /15. 4./
Pedagogická rada /20. 4./
Třídní schůzky /20.4./
Akce „Úklid obce“ v návaznosti na akci Ukliďme Česko
Sběr Starého papíru / 23.4./

Květen:

Ekocentrum Trkmanka /4.5./
Výchovný koncert
Škola v přírodě

Červen:

Den Dětí – Pyžamový den/1.6./
Vyhodnocení všech sběrů
Olympijské dny
Školní Akademie
Třídní schůzky /8.6./
Pedagogická rada /15.6./
Odpoledne k ukončení šk. roku, táborák 

Základní škola