ZŠ a MŠ Uherčice

Školní družina

Kontakt

Uherčice 24
69162 Uherčice
Tel: 519 417 077

 

Školní družina

Činnost ŠD  je rozdělena do tří oddělení.  V rámci mimoškolní činnosti jsou zde i zájmové kroužky.

Zájmové kroužky

V tomto školním roce je nabídce 6 kroužků:

  • Dramatický
  • Kroužek dovedných  rukou
  • Malý přírodovědec
  • Recitační
  • Minivolejbal
  • Keramický