ZŠ a MŠ Uherčice

Školní družina

Kontakt

Uherčice 24
69162 Uherčice
Tel: 519 417 077

mobil: 605 331 377

 

Školní družina

Činnost ŠD  je rozdělena do tří oddělení.  V rámci mimoškolní činnosti jsou zde i zájmové kroužky.

Zájmové kroužky

V tomto školním roce je nabídce 6 kroužků:

  • Dramatický kroužek
  • Kroužek dovedných  rukou
  • Recitační kroužek
  • Sportovní kroužek
  • Keramický kroužek
  • Tvořivý ateliér