ZŠ a MŠ Uherčice

Zaměstanci a pracovní zařazení

Výchovný poradce a školní metodik prevence :      Mgr. Marcela Klatovská

Vyučující Předmětu speciálně pedagogické péče : Mgr. Kamila Smetanová

Program poradenských služeb ve škole

Minimální preventivní program pro školní rok 2019-2020

MPP 2019.pdf (252 KiB)