ZŠ a MŠ Uherčice

Poplatky za ŠD

Vybírání poplatků za školní družinu se řídí Směrnicí školy : Úplata za zájmové vzdělávání.    Celý text  

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. 

k nahlédnutí zdemail

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky druhého oddělení školní družiny budou od 12. září. Rozpis dostanou žáci ve škole a zveřejněn bude po schálení Pedagogickou radou.

Vnitřní řád školní družiny

Platné znění je k nahlédnutí zdemail

Základní škola