ZŠ a MŠ Uherčice

Plán dalších aktivit

 

PODZIM

Pohádky divadla ,,Šikulka'' v MŠ.
Zahájení plaveckého výcviku.
Ekologický program - sběr starého papíru.
Projekt ,,Máme rádi zvířata''
Tvořivé odpoledne s rodiči ,,Dýňování''
Zahájení tanečního kroužku Aura.
Zahájení kroužku ,,Sedmikráska''
Vystoupení předškolních dětí u přípežitosti setkání důchodců.

ZIMA

Adventní dílnička s rodiči.
Tvorba školního časopisu lísteček.
Rozsvěcování vánočního stromu. (Zpívání, koledování pro veřejnost).
..Jdeme na koledu'' (ZŠ, obecní úřad, aj.)
Mikulášská besídka pro rodiče a prarodiče.
Návštěva Mikuláše v MŠ.
Divadlo Kejkle v MŠ - (vánoční pohádka).
Návštěva vánoční výstavy v Rajhradě.
Rozbalování dárků ve třídách MŠ.
,,Brzy budu školákem'' navštěva 1. třídy ZŠ.
Karneval v kulturním domě - ve spolupráci s rodiči, ZŠ.
Zahájení edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky.

Mateřská škola