ZŠ a MŠ Uherčice

Rozhodnutí o provozu mateřské školy o prázdninách

18. 6. 2020

V pondělí 29. června 2020 v 15. 30 hod proběhne na obecním úřadě slavnostní rozloučení předškoláků…

18. 6. 2020

Ve čtvrtek 25.6. 2020 se děti v mateřské škole rozloučí se svými kamarády - předškoláky, kteří nastupují do 1.…

16. 6. 2020

Ve středu 17.6. 2020 v 9:30h. se budeme společně fotit na zahradě MŠ (pouze společná fotka).

16. 6. 2020

V pondělí 22. 6. 2020 v 15.30 hodin bude v mateřské škole schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí…

11. 6. 2020

Výsledky zápisu pro školní rok jsou zveřejněny v záložce "Úřední deska". Do mateřské školy bylo podáno 22…

2. 6. 2020
Otevření mateřské školy 18. 5. 2020

V pondělí 18. 5. 2020 bude znovu zahájen provoz mateřské školy. Školka bude mít omezený provoz, a to od 6.30 hodin…

14. 5. 2020
Otevření mateřské školy

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že pro mnohé je otevření mateřské školy očekávanou událostí. Velmi rádi bychom…

7. 5. 2020

Základní škola a Mateřská škola Uherčice,  přijme od nového školního roku 2020-2021: kvalifikovaného…

6. 5. 2020

se bude konat v úterý 12. 5. 2020 od 14.00 do 16.00 hod v kanceláři mateřské školy. Vzhledem k současným…

22. 4. 2020

Po dobu uzavření MŠ nabízíme možnost domácího procvičování pro předškolní děti v nové záložce DOMÁCÍ…

7. 4. 2020

Milí rodiče předškoláků, uvědomujeme si, že současná situace zasahuje i do obvyklé přípravy na první třídu,…

2. 4. 2020

  Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti…

26. 3. 2020

Na základě doporučení MŠMT přerušit provoz z důvodu šíření epidemiologicky závažného onemocnění, po dohodě…

20. 3. 2020

Jedním tahem, str.42-45 Kreslení před psaním, str.22-23 Předčíselné představy, str.43-45, 50-52 Zrakové…

16. 3. 2020

Rádi bychom i letos navázali na společnou akci dětí ze školky, školy s dospělými nazvanou Velikonoce s rodiči …

4. 3. 2020
Beseda pro rodiče předškolních dětí

V pondělí 23. března je pro rodiče předškolních dětí připravena Beseda o (nejen) školní zralosti. Besedu povede…

4. 3. 2020

V pondělí 24. února 2020 pojedeme s dětmi do divadla Radost v Brně na představení ,, Kolíbá se velryba".…

11. 2. 2020

Vážení rodiče, ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Břeclav a její pobočkou v Hustopečích Vám…

6. 2. 2020

Ředitelství základní a mateřské školy Uherčice přijme od 1. února 2020 asistenta pedagoga do mateřské školy…

17. 1. 2020

V neděli 10. listopadu vystoupí předškoláci na setkání důchodců v kulturním domě. Sejdeme se ve 14,15 hod. v KD.

5. 11. 2019

V pondělí 14. října se naši předškoláci zúčastní v ZŠ výukového programu mobilního planetária s programem…

9. 10. 2019

V pondělí 14.října se uskuteční v mateřské škole ve třídě ,,Motýlků'' schůzka s rodiči předškolních dětí.…

9. 10. 2019

Školní rok 2019 -2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019. Nový školní rok začíná v mateřské škole již…

22. 8. 2019

Mateřská škola