ZŠ a MŠ Uherčice

Základní informace a dokumenty


Řády školní jídelny


Ceny stravného

Ceník stravného platný pro školní rok 2020/2021

Ceny pro školní stravování jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování .

 

Školní stravování :

Věkové skupiny strávníků hlavní                 Kč/ den/ strávník

a doplňková jídla

 

1. skupina:   Strávníci 3-6 let (MŠ)

Přesnídávka                                                 11,- Kč   ( svačinka 8,- + pitný režim 3,-)

 Oběd                                                           17,- Kč

Odp.svačina                                                   7,- Kč

 

2. skupina:     Strávníci 7-10 let (MŠ)

přesnídávka                                                 12,- Kč    ( svačinka 9,- + pitný režim 3,-)

oběd                                                            20,- Kč

odp.svačina                                                   8,- Kč

                     Strávníci 7-10 let (ZŠ)

Přesnídávka                                                   (viz. hospodářská činnost)

Oběd                                                              20,- Kč

Odp. svačina                                                  (viz hospodářská činnost)

 

3. skupina:     Strávníci 11-14 let (ZŠ)

přesnídávka                                                   (viz. hospodářská činnost)

Oběd                                                              22,- Kč

Odp.svačina                                                   (viz. hospodářská činnost)

4. skupina strávníci 15 a více let                 

oběd                                                              27,- Kč

 

Závodní stravování:

Zaměstnanci školy     (4.skupina)                 27,- Kč

 

V rámci hospodářské činnosti

-     Cizí strávníci                                                                      59,- Kč)

-     Dopolední přesnídávka pro žáky 2.skupiny v ZŠ             12,- Kč (10,50 Kč potraviny+1,50 náklad)

-     Odpolední svačina pro žáky 2. skupiny v ZŠ                    11,- Kč(9,50 Kč potraviny+1,50 náklad)


Označování alergenů v jídelníčku

Povinnost  označování alergenů v jídelníčcích, kterou nám ukládá Směrnice 1169/2011 EU a bližší informace k této problematice naleznete zde:

alergeny

seznam alergenů