ZŠ a MŠ Uherčice

Zaměstnanci

Jméno Funkce

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Marcela Klatovská
reditelna@zsuhercice.cz
Tel: 519 418 112
ředitelka,
tř. učitelka I. třídy
výchovný poradce, školní metodik prevence
Stanislava Budínová
ms.uhercice@seznam.cz
Tel.:519 418 210
zástupkyně ředitelky pro MŠ,
Učitelka MŠ (třída Motýlci)
   
Jitka Franková
Tel: 519418210
Učitelka MŠ (třída Žabičky)
Jitka Heřmanská
Tel:519 418 210
Učitelka MŠ (třída Žabičky)
Dana Kušnierová Tel:519418112 Asistentka pedagoga v ZŠ
Monika Růžičková 519 417 077 Vychovatelka ŠD
Mgr. Kamila Smetanová
Tel: 519 418 112
Tř. učitelka III. třídy ŠD – Doučování/dyslektický kroužek
Speciální pedagog- PSPP
Mgr. Heda Stránská
Tel: 519 418
Tř. učitelka II. třídy (vyučující 3. ročníku)
ŠD – Keramický kroužek
Mgr. Milan Suchánek
Tel.:519 418 210
Učitel ZŠ (vyučující 2. ročníku)
ŠD - Malý přírodovědec,
Klára Šátková
Tel.: 519 417 077
Učitelka MŠ (třída Motýlci)
Bc. Markéta Nečasová Tel: 519417077 ŠD – Keramický kroužek asistentka pedagoga v ZŠ
Marcela Urbánková Tel: 519418210 Asistentka pedagoga v MŠ Učitelka MŠ ( třída Žabičky)
Ludmila Čermáková Tel: 519418112 Asistentka pedagoga v MŠ
Jana Valnohová Tel: 519 417077 Vedoucí vychovatelka ŠD
 

Správní zaměstnanci

Marie Hřebíčková/ Ladislava Holacká
Tel.:519 418 210
Školnice MŠ
Stanislava Himerová Tel: 519418304 Kuchařka
Kateřina Hiršová
Tel.: 519 418 304
Kuchařka
Kamila Kramářová
Tel: 519 418 112
Vedoucí ŠJ
Účetní
ŠD - keramický kroužek
Michaela Kykrychová
Tel: 519 418 112
Školnice ZŠ
Vlasta Šrámková
Tel.:519 418 304
Hlavní kuchařka