ZŠ a MŠ Uherčice

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav

Základní škola

Je organizovaná jako škola malotřídní. Ve školním roce 2020-2021 je čtyřtřídní.  Ve školním roce 2020-2021 do školy dochází 61 žáků.

Žáci jsou částečně spojeni ve 4. a 5. ročníku. Rozdělená výuka je zajištěna pro každý ročník zvlášť v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice.Ostatní ročníky jsou vyučovány samostatně po ročnících.

 1. ročník – 11 žáků
 2. ročník – 14 žáků
 3. ročník – 15 žáků
 4. ročník – 13 žáků
 5. ročník – 8 žáků

Mateřská škola

Ve školním roce 2020/21  nastoupilo do mateřské školy 52 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Třídy „ŽABIČEK“ a „MOTÝLKŮ“. Provoz probíhá v celodenním režimu, a to od 6.15 do 16.15 hod. Mateřskou školu navštěvují děti od 2,5 do 7 let.

Školní družina

Činnost ŠD  je rozdělena do dvou oddělení.  Při ŠD funguje 6 zájmových kroužků.

V tomto školním roce je v nabídce 7 kroužků:

 • Keramický ( 3 skupiny)
 • Dramatický
 • Doučování
 • Kroužek dovedných  rukou
 • Recitační
 • Malý přírodovědec
 • Klub zábavné logiky a deskových her

Školní jídelna

Školní jídelna připravuje  stravování pro děti MŠ i ZŠ. Jídla MŠ jsou vydávány přímo ve třídách školky.  Obědy pro základní školu a třídu Soviček jsou převáženy do výdejny v budově ZŠ. Žáci ZŠ mají možnost si také objednat  dopolední přesnídávku a odpolední svačiny jako děti v MŠ. Tyto jsou jim ráno převezeny do školy.

Skladba jídelníčku a kvalita jídel  pro děti splňují všechny výživové normy.