ZŠ a MŠ Uherčice

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav

ZŠ a MŠ Uherčice slučuje pět součástí.

Základní školu ( Uherčice 24)

Školní družinu ( Uherčice 24)

Mateřskou školu ( Uherčice 45 a Uherčice 425)

Školní jídelnu ( Uherčice 45)

Školní jídelnu - výdejnu ( Uherčice 24 a Uherčice 425)

Základní škola

Je organizovaná jako neúplná škola. Žáci odchází na druhý stupeň do zvolené školy v okolí.

Ve školním roce 2023-2024 je pětitřídní.  Do školy dochází 75 žáků.

  1. ročník – 12 žáků
  2. ročník – 18 žáků
  3. ročník – 22 žáků
  4. ročník – 10 žáků
  5. ročník – 13 žáků

Mateřská škola

Ve školním roce 2022/23  nastoupilo do mateřské školy 50 dětí.

Děti jsou rozděleny do tří tříd. Třídy „ŽABIČEK“ a „MOTÝLKŮ“ a "SOVIČEK".  Provoz probíhá v celodenním režimu, a to od 6.15 do 16.15 hod. Mateřskou školu navštěvují děti od 2,5 do 7 let.

Školní družina

Činnost ŠD  je rozdělena do tří oddělení.  Při ŠD funguje 5 zájmových kroužků.

V tomto školním roce je v nabídce 5 kroužků:

  • Keramika
  • Dovedné ruce
  • Tvořivý ateliér
  • Dramatický kroužek
  • Sportovní kroužek

Školní jídelna a školní jídelna - výdejna

Školní jídelna připravuje  stravování pro děti MŠ i ZŠ. Jídla pro dvě třídy MŠ ( Motýlky a Žabičky) jsou vydávána přímo ve třídách školky. Jídla pro třídu Soviček jsou převážena do druhé budovy MŠ (Uherčice 425).  Obědy i vedlejší jídla pro základní školu jsou převážena do školní jídelny- výdejny v budově ZŠ.

Skladba jídelníčku a kvalita jídel  pro děti splňují všechny výživové normy.