ZŠ a MŠ Uherčice

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav

Základní škola

Je organizovaná jako škola malotřídní, v posledních letech jako trojtřídní.  Ve školním roce 2019-2020 do školy dochází 58 žáků.

Žáci jsou plně  spojené výuce ve 4. a 5. ročníku.  2. a 3. ročník má spojené předměty výchovného zaměřenní (tzv. výchovy).  1. ročník je vyučován samostatně.

 1. ročník – 14 žáků
 2. ročník – 15 žáků
 3. ročník – 13 žáků
 4. ročník – 8 žáků
 5. ročník – 8 žáků

Mateřská škola

Ve školním roce 2019/20  nastoupilo do mateřské školy 52 dětí.

Děti jsou rozděleny do tří tříd. Je to třída „ŽABIČEK“, třída „MOTÝLKŮ“. Provoz probíhá v celodenním režimu. Mateřskou školu navštěvují děti od 2,5 do 7 let.

Školní družina

Činnost ŠD  je rozdělena do dvou oddělení.  Při Šd funguje 6 zájmových kroužků.

V tomto školním roce je v nabídce 6 kroužků:

 • Keramický ( 3 skupiny)
 • Dramatický
 • Doučování
 • Kroužek dovedných  rukou
 • Recitační
 • Malýpřírodovědec

Školní jídelna

Školní jídelna připravuje  stravování pro děti MŠ i ZŠ. Jídla MŠ jsou vydávány přímo ve třídách školky.  Obědy pro základní školu a třídu Soviček jsou převáženy do výdejny v budově ZŠ. Žáci ZŠ mají možnost si také objednat  dopolední přesnídávku a odpolední svačiny jako děti v MŠ. Tyto jsou jim ráno převezeny do školy.

Skladba jídelníčku a kvalita jídel  pro děti splňují všechny výživové normy.