ZŠ a MŠ Uherčice

zaměstnanci

 

Mateřská škola

 

1

Franková Jitka

Učitelka ve třídě Žabiček

2

Horká Kateřina

Učitelka ve třídě Motýlků

3

Korábová Lenka

Vedoucí učitelka mateřské školy

učitelka ve třídě Motýlků

4

Bc. Nečasová Markéta

Učitelka ve třídě Soviček

5

Bc. Rohrerová Anna

Učitelka ve třídě Žabiček

6

Višňovská Veronika

Učitelka ve třídě Soviček

7

Holacká Ladislava

Školnice MŠ

8

Rohrerová Marcela

Školnice MŠ Sovičky

Pomocná kuchařka ŠJ

 

Základní škola

 

9

Mgr.Klatovská Marcela

Ředitelka

Třídní učitelka V. třídy

Výchovný poradce

10

Kušnierová Dana

Asistentka pedagoga

11

Mgr.Smetanová Kamila

Zástupkyně ředitelky školy

Třídní učitelka I. třídy

12

Mgr. Michaela Slámová

Učitelka v I., III., IV. a V. třídě

13

Mgr.Heda Stránská

Třídní učitelka II.třídy

14

Mgr. Milan Suchánek

Třídní učitel III. třídy

15

Bc. Helena Urbánková

Třídní učitelka IV. třídy

     

16

Kramářová Kamila

Účetní školy

Vedoucí školní jídelny

17

Kykrychová Michaela

Školnice ZŠ

18

Staňka Bedřich

Školník

19

Valnohová Karolína

Administrativní pracovnice

 

Školní družina

 

20

Růžičková Monika

Vedoucí vychovatelka

21

Valnohová Jana

Vychovatelka

Učitelka V. třídy

22

Svobodová Julie

vychovatelka

 

Školní Jídelna

 

26

Hiršová Kateřina

Kuchařka

27

Šrámková Vlasta

Hlavní kuchařka