ZŠ a MŠ Uherčice

Ukončení epidemiologického opatření pro žáky 1. třídy

Ke dni 3. 10. .2021 vyprší nastavená karanténa pro žáky 1. třídy v délce 14 dnů. Znamená to, že všichni žáci 1. třídy, kteří měli negativní test na přítomnost viru Covid-19 (provedený v termínu dle pokynů Krajské hygienické stanice), budou od 4.října znovu docházet prezenčně do školy.

Žáci, kteří měli test pozitivní, ukončí svoji karanténu dle pokynů svého ošetřujícího lékaře.