ZŠ a MŠ Uherčice

Ukončení epidemiologického opatření pro žáky 2. třídy základní školy

 

Ke dni 29. 9.2021vypršela nastavená karanténa pro žáky 2. ročníku v délce 14 dnů. Znamená to, že všichni žáci 2. třídy, kteří měli negativní test na přítomnost viru Covid-19 (provedený v termínu dle pokynů Krajské hygienické stanice), budou od 30. září znovu docházet prezenčně do školy.

Žáci, kteří měli test pozitivní, ukončí svoji karanténu dle pokynů svého ošetřujícího lékaře.