ZŠ a MŠ Uherčice

Informace o zahájení školního roku 2021-2022 v mateřské škole

V mateřské škole nový školní rok začíná 1. září 2021 běžným celodenním provozem pro všechny přijaté děti k tomuto datu.

Děti, které budou individuálně nastupovat až v průběhu roku, si přesný termín nástupu dohodnou s vedoucí učitelkou mateřské školy paní Lenkou Korábovou. 

Provozní doba mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hodin. Mateřská škola bude v tomto školním roce trojtřídní. Rozpisy dětí do jednotlivých tříd jsou zveřejněny na vývěsce u mateřské školy a jsou uvedeny zde v příloze.

Nově vybudovanou 3. třídu mateřské školy budeme bohužel uvádět do provozu až v průběhu září, proto budou i děti, které jsou zařazené do nové třídy (u hřiště) PROZATÍM ROZDĚLENY DO TŘÍD VE STÁVAJÍCÍ ŠKOLCE. Počet nastupujících dětí k 1. září toto umožňuje. Jejich prozatímní rozdělení do tříd Motýlků a Žabiček je zveřejněno pod názvem „ROZPIS DĚTÍ DO TŘÍD – DOČASNÝ“.

O termínu otevření třetí třídy mateřské školy budou všichni zákonní zástupci včas informováni.

V červnu tohoto roku a v přípravném týdnu proběhla schůzka rodičů nových dětí nastupujících do školky. Zde byli zákonní zástupci seznámeni s organizačními záležitostmi a řády. Rodičům dětí, které již do školky docházely, budou potřebné dokumenty předány k seznámení a podpisům první den. Je-li to možné, vedení mateřské školy tímto žádá, aby první den dítě do školky vedl některý zákonný zástupce. 

S ohledem na platná epidemiologická opatření je nutná ochrana dýchacích cest dětí a jejich dospělého doprovodu při vstupu do budovy. Děti ve třídě ani při pobytu venku ochranu dýchacích cest již mít nemusí.

Mateřská škola