ZŠ a MŠ Uherčice

Informace o zahájení školního roku 2021 2022 v základní škole

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 9. 00 hodin.

1. třída

Slavnostní zahájení pro děti nastupující do 1. třídy bude na školním dvoře. V případě nepříznivého počasí bude slavnostní zahájení školy pro tyto děti v jejich třídě. Do budovy budou vpuštěny pouze osoby doprovázející žáky 1. ročníku.

Prosíme rodiče žáků 1. ročníku, aby s ohledem na stále platná epidemiologická opatření první školní den minimalizovali počty doprovázejících osob v budově školy. Své dítě samozřejmě mohou první školní den doprovázet i do třídy.    

Přístup do budovy bude tento den pro doprovázející osoby umožněn bez přezutí, při vstupu do budovy je nutné použít dezinfekční prostředek. Je stanovena povinnost zakrytí dýchacích cest. Předpokládané ukončení je v 10.00-10.30 hod.

Zákonní zástupci žáků 1. třídy, kteří doprovází svoje dítě do školy, vyplní přihlášky ke stravování první školní den po slavnostním zahájení ve třídě.

    

 2. – 5. třída

Žáci 2. – 5. ročníku zahájí školní rok přímo ve svých třídách.

Všichni žáci školy si s sebou první školní den vezmou aktovky a přezůvky. Školní pomůcky a potřeby si tento den brát nemusí. První školní den bude informativní a organizační. Ukončení bude cca v 10.00 -10.30 hodin.

Žáci vyčkají před budovou školy, kde si je vyzvednou jejich třídní učitelé.

Žáci obdrží přihlášku ke stravování první školní den. Je nutné ji druhý den ráno doručit do školy.

 

Úvodní třídní schůzky budou v pondělí 6. září v 15.30. Na těchto schůzkách budou rodiči seznámeni se směrnicemi a řády školy, s plánovanými aktivitami tříd a školy. Pedagogové budou k dispozici pro dotazy a náměty. Rodiče žáků 1. třídy budou seznámeni se školním informačním systémem Edookit.

 

 

Nový školní rok ve školní družině

ŠD zahajuje svoji činnost první školní den ve zkráceném provozu, a to od ukončení úvodních informací ve třídách (od  cca 10.30 hodin do 14. 00 hodin). Potvrzení účasti ve školní družině a přihlášení se ke stravování tento první školní den je nutné ve škole na mailové adrese reditelna@zsuhercice.cz, případně formou sms na čísle 730 516 037, a to nejpozději do 30. 8. 2021.

V běžném provozu bude školní družina od 2. září 2021

Ranní družina: od 6.30 do 7.45 hodin.

Odpolední družina:  od konce vyučování  do 16.00 hodin.

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost ve druhém týdnu školního roku. Rozpisy časů kroužků, rozdělení do skupin apod. budou předány rodičům