ZŠ a MŠ Uherčice

Slavnostní ukončení školního roku na obecním úřadě

pro předškoláky a žáky 5. ročníku se uskuteční v úterý 29. června 2021 v 15. 30 hodin na obecním úřadě.

Učitelé i zástupci obce se symbolicky rozloučí s předškolními dětmi, kteří odcházejí do základní školy. Brzy je však přivítáme zpět, protože všichni přecházejí do naší základní školy. smiley

Rozloučíme se však s žáky 5. ročníku, kteří odcházejí na druhý stupeň do jiných základních škol. Žáci zde již obdrží svá vysvědčení.

 

 

Základní škola