ZŠ a MŠ Uherčice

Schůzka pro rodiče nepřijatých dětí do mateřské školy

V pondělí 14. června 2021 v 17.00 hodin se v budově mateřské školy ve třídě Motýlků, (u hlavního vchodu), uskuteční informační schůzka pro rodiče dětí, které nebyly přijaty do mateřské školy.

Vzhledem k tomu, že zřizovatel dokončuje výstavbu další třídy, bude navýšena kapacita mateřské školy. Aktuálně nepřijatí uchazeči budou mít také možnost zahájit předškolní vzdělávání  v nadcházejícím školním roce. Zájemcům bude na této schůzce sdělen další postup.

Dále je možné si zde vyzvednout dokumenty o nepřijetí.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Mateřská škola