ZŠ a MŠ Uherčice

Bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

Policií ČR jsme byli upozornění na hrozbu, která byla anonymně sdělena jako výhrůžka proti blíže neurčené mateřské a nově i základní škole v celé České republice.

Žádáme Vás o součinnost při zvýšení ostražitosti, a to následovně:

1. Do mateřské školy je povolen vstup pouze osobám, které obdržely heslo pro elektronické zabezpečení, toto heslo nesdělujte dalším osobám. Mimo časy pro příchod a odchod dětí, nelze do budovy vstoupit bez kamerového ověření zaměstnancem školky.

2. Do základní školy je povolen vstup pouze osobám, které mají dohodnutou schůzku a u vchodu si je vyzvedne zaměstnanec školy.

3. Při odkódování při vstupu do budovy MŠ vstupujte pouze s tím rodičem, kterého bezpečně znáte. Cizí osoby mají vstup zakázaný.

4. V případě, že v areálu školky, prostoru školního dvora základní školy, či nejbližším okolí MŠ i ZŠ pohybuje podezřelá osoba, sdělte tuto informaci ihned kterémukoli zaměstnanci školky. Ten situaci ověří a případně informuje Policii ČR.

5. V případě, že v areálu a blízkém okolí školky a školy uvidíte odloženou tašku, či neznámý balíček, také informujte zaměstnance ZŠ a MŠ.

Děkujeme

 

6899926_policie-1.jpg

Mateřská škola