ZŠ a MŠ Uherčice

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021-2022

Termín zápisu je stanoven na 11. května 2021.

Nejpozději tento den je nutné podat žádost o přijetí.

K zápisu je doručte do školy tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (podepsaný oběma zákonnými zástupci),
2. vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list,
3. kopii rodného listu dítěte - ke kontrole osobních údajů dítěte,
4. pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení či jiném podobném zařízení, vyžadujeme kopii doporučení,
5. tiskopis – kontaktní údaje,
6.  případné alergie, diety či jiná zdrav. omezení je třeba doložit doporučením od lékaře (stačí kopie).

Při osobním podání zákonný zástupce dále předloží občanský průkaz – pro kontrolu trvalého bydliště, při elektronickém podání bude trvalé bydliště ověřováno dodatečně.

 

Kde získáte potřebné tiskopisy?

- Hypertextovým odkazem v názvu dokumentu (ctrl + kliknutí na název)
- stažením z webových stánkách školy www.zsuhercice.cz - mateřská- pro rodiče-tiskopisy a dokumenty ke stažení
- v případě, že nemáte možnost si je vytisknout, můžete si je vyzvednout v kanceláři základní školy po předchozí domluvě na tel. 519418112, 730898680.

Náležitosti je nutné doručit do školy jedním z následujích způsobů:

- do datové schránky školy (rzmmimd), od 1. do 11. 5.  2021
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, od 1. do 11. 5. 2021
- doporučenou poštou, od 1. do 11. 5.2021
- osobním podáním dne 11. května 2021 od 14.00 do 16.00 hodin v kanceláři mateřské školy

Pokud v uvedený den pro osobní podání se ze závažných důvodů nebudete moci dostavit, kontaktujte ředitelku školy pro individuální domluvu. (Závažným důvodem je nemoc, karanténa…, apod.)

V případě, že chcete minimalizovat dobu potřebnou pro osobní zápis, je možné zaslat ofocenou/oskenovanou žádost do mailu reditelna@zsuhercice.cz ještě před termínem zápisu a na základě zaslaných údajů bude administrativní část již připravena a zkrácena na minimum.

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Vzhledem k současným mimořádným opatřením, věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím pokynům.

Zápis bude probíhat výhradně bez přítomnosti dětí.
K vyřízení formalit se dostaví pouze jeden zákonný zástupce dítěte se všemi výše uvedenými náležitostmi.
Pro dodržení hygienických opatření a ochranu zdraví všech zúčastněných je nutno použít respirátor.

Upozornění: Všechny podané žádosti o přijetí budou posuzovány podle kritérií zápisu. Nezáleží na dni a čase odevzdání!

Mateřská škola