ZŠ a MŠ Uherčice

Mateřská škola umožní návrat i pro děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče,

podle Mimořádného patření č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole dětem poslední rok před zahájení školní docházky a dětem zákonných zástupců vybraných profesí (viz níže).

Naše mateřská škola požádala o výjimku MŠMT z maximálního počtu 15 dětí v jedné třídě mateřské školy.  Tuto výjimku jsme obdrželi a nyní můžeme nabídnout více míst i právě dětem rodičů z níže uvedených profesí do maximálního počtu 20 dětí. Je-li mezi zákonnými zástupci vybraných profesí zájem o umístění dítěte do mateřské školy, kontaktujte ředitelku školy. Návrat do školky bude umožněn do naplnění kapacity.

Vybrané profese:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogičtí pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Mateřská škola