ZŠ a MŠ Uherčice

Návrat k prezenční výuce v základní škole

Rodiče žáků obdrželi potřebné informace prostřednictvím školního informačníhosystému Edookit.

Upřesňující informace o úpravě vstupu do školy

Do budovy školy vstupují pouze žáci školy. Jsou povinni použít chirurgickou roušku. Třetí osoby mají vstup zakázán. S výjimkou asistence při testování v testovací dny. Tato osoba je povinna mít respirátor a vstoupit pouze se souhlasem dozírajícího zaměstnance školy.

ŠD-   DENNĚ:                                   6.30 – 7.00 hod (žáci 1. a 2. třídy)

ZŠ-    PONDĚLÍ A ČTVRTEK :          7.35 hod (ostatní žáci školy včetně žáků vyjmutých z povinnosti testování)

ZŠ-    ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK:      7.45 hod (ostatní žáci školy včetně žáků vyjmutých z povinnosti testování)

Žáci se budou před vstupem do budovy shromažďovat ve skupinách tříd v prostoru školního dvora, kde vyčkají příchodu pedagoga, který je odvede do školy tak, aby bylo zamezeno míchání tříd v šatnách. V šatně se žáci pouze přezují, svršky si budou odkládat ve třídách.

Vyučování bude začínat vždy v 8.00 hodin pro již otestované žáky a pro žáky s doloženým potvrzením dle pokynů v manuálu.

 

TESTOVÁNÍ V DOBĚ RANNÍ ŠD: Bude probíhat v době při příchodu do ŠD ve výše zmíněném času. Týká se i testování s asistencí třetí osoby, tedy od 6.30 do 7.00 hodin.

TESTOVÁNÍ OSTATNÍCH ŽÁKŮ S ASISTENCÍ TŘETÍ OSOBY:  7.00 - cca 7.30 hod. (Po absolvování testu bude žák 1. a 2. třídy převeden k již otestovaným žákům v ranní ŠD, žák 3. třídy vyčká na svoji třídu před budovou, případně se k ní připojí ve třídě.

TESTOVÁNÍ OSTATNÍCH ŽÁKŮ: V 7.45 hod bude zahájeno skupinové testování žáků ve třídách pod dohledem pedagoga.

 

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLY A DRUŽINY

Zákonní zástupci, kteří si vyzvedávají své děti, vždy vyčkají na dítě před budovou. Ve škole jsou pouze dvě šatny a je nezbytné, aby se žáci nepotkávali.

Odchody budou následující:

Po 4. vyučovací hodině bez oběda:      11.45- 11.50 hod

Po 4. vyučovací hodině a po obědě:    12.20-12.25 hod

Po 5. vyučovací hodině bez oběda:      12.35-12.40 hod

Po 5.vyučovací hodině a po obědě:     13.00-13.05 hod

Ze ŠD podle předem oznámeného času.

Základní škola