ZŠ a MŠ Uherčice

Návrat předškolních dětí k prezenčímu vzdělávání

Všichni zákonní zástupci obdrželi prostřednitvím E-třídy potřebné informace o provozu školy a testování.

Upřesňující informace o úpravě vstupu do školky:

Provozní doba je od 6.15 hod do 16.00 hodin.

Předškolní vzdělávání začíná v 8.00, v tuto dobu již musí být děti otestované. Je tedy nutné přijít s dostatečným časovým předstihem.

Ve dny testování, budou zaměstnanci školky regulovat vstup do budovy k zahájení testování.

V ostatní dny si po zazvonění pedagogický pracovník dítě vyzvedne a dohlédne na jeho převlečení. Dospělý doprovod do budovy vstupuje pouze v nezbytných případech. Obdobně při vyzvedávání dětí.

V budově je možné se pohybovat pouze s chirurgickou rouškou (dítě) a respirátory (dospělý doprovod v den testování).  Dítě může odložit roušku až v případě negativního testu.

Ve dny testování dospělý doprovod vyčká s dítětem do vyhodnocení testu. Teprve s negativním testem přechází dítě do třídy.

Zákonný zástupce může pověřit třetí osobu k asistenci při testování. Je nutné použít níže uvedený tiskopis, či podobnou formu plné moci.

Mateřská škola