ZŠ a MŠ Uherčice

Přerušení provozu mateřské školy

v době vánočních prázdnin bude činnost mateřské  přerušena.

Mateřská škola