ZŠ a MŠ Uherčice

Taneční kroužek - nebude

Po zvážení všech okolností vedení mateřské školy rozhodlo, že v tomto školním roce avizovaný Taneční kroužek pro děti v tomto školním roce nebude.

Bylo takto rozhodnuto z důvodu epidemiologické situace v zemi a s odkazem na tzv. "Manuál  o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19".

Do plánu činnosti mateřské školy  jsou zahrnuty činnosti, které budou učitelky mateřské školy realizovat pouze vlastními silami bez cizích lektorů, hudebníků apod. Omezíme návštěvy divadel, jak ve školce, tak výjezdy do nich, výchovné koncerty, exkurze, apod. Tyto aktivity každoročně zpestřovaly plnění našeho školního vzdělávacího programu, pokusíme se letos obejít bez nich.

Děkujeme za pochopení

Mateřská škola