ZŠ a MŠ Uherčice

Zákaz vstupu dospělých osob do budovy základní školy

Vážení rodiče, jak již bylo sděleno na konci prázdnin, jsme povinni omezit pohyb dospělých osob po budově. Z tohoto důvodu bude od pondělí 7. září pohyb dospělých osob po budově základní školy zakázán.

Vstup bude umožněn vždy po předchozí domluvě s pedagogem, či jiným zaměstnancem školy. Po zazvonění vyčkejte na vyzvednutí před vchodem. Při vstupu použijte dezinfekci umístěnou u vchodu. Prosíme o použití roušky.

Veškerou komunikaci rodičů a zaměstnanců školy v současnosti preferujeme na dálku. Je-li to možné, doporučujeme využívat telefon, sms, mail, apod.

Určitě je v zájmu nás všech, abychom již nezažili uzavření škol a školských zařízení. Snažíme se tedy o minimalizaci kontaktů, které nejsou nezbytně nutné.

Děkujeme za trpělivost a vstřícnost v současné situaci

Základní škola