ZŠ a MŠ Uherčice

Informační systém pro rodiče Edookit

Vážení rodiče,

se začátkem školního roku 2020/2021 uvádíme do provozu nový školní informační systém EDOOKIT. Součástí tohoto systému je mimo jiné i tzv.rodičovský portál (elektronická žákovská knížka), který nahrazuje klasickou papírovou žákovskou knížku.

Prostřednictvím tohoto portálu získávají rodiče veškeré informace týkající se školní docházky svých dětí - přehled školních akcí, rozvrhy, informace o prospěchu a chování, přehled absence (s možností omlouvání), domácí úkoly, studijní materiály, možnost komunikace s vyučujícími aj.

Abychom Vám v co nejkratší době mohli zaslat přihlašovací údaje, je nezbytné, abyste škole (prostřednictvím svého dítěte) oznámili aktuální emailové adresy, na které je chcete zaslat. Po obdržení přihlašovacích údajů se můžete https://zsuhercice.edookit.net/  nebo kliknutím na odkaz umístěný na webu školy. Heslo pro prvotní přihlášení, které obdržíte, si můžete změnit v nastavení portálu. Pracovat se systémem mohou zájemci také prostřednictvím mobilní aplikace EDOOKIT, kterou si můžete stáhnout a nainstalovat jak pro OS Android (Google Play) tak i pro iOS (AppStore). ID naší školy je zsuhercice. Pro pohodlnější přihlašování si můžete přidat spouštěcí ikonu programu na plochu Vašeho zařízení (návod nejdete na webu školy).

Podobně jako rodiče budou mít do systému přístup i žáci 5.ročníku. Svoje účty si žáci nastaví s vyučujícími v hodinách informatiky hned v září.

V zájmu rodičů je chránit si své přístupové údaje, jelikož i omlouvání absencí a sdělování informací bude probíhat přes EDOOKIT a pokud omluvenka, příp. zpráva o přečtení informace přijde z profilu rodiče, budeme ji považovat za platnou.

Je třeba upozornit, že jsme na začátku úplně všichni, tedy jak učitelé, tak i žáci a rodiče. Postupně se budeme učit se systémem EDOOKIT pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody.

Podrobné návody k užívání rodičovského portálu si můžete stáhnout ze záložky Edookit na titulní stránce našich webových stránek. Jsme přesvědčeni, že využívání nového systému EDOOKIT přispěje k lepší informovanosti i komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

Základní škola