ZŠ a MŠ Uherčice

Zahájení školního roku 2020-2021 v mateřské škole

V mateřské škole nový školní rok začíná 1. září 2020 již běžným celodenním provozem. Provozní doba je nově prodloužena od 6.15 do 16.15 hodin. Rozpisy dětí do jednotlivých tříd jsou zveřejněny na vývěsce u mateřské školy.

V červnu tohoto roku proběhla schůzka rodičů nových dětí nastupujících do školky, kteří byli seznámeni s organizačními záležitostmi a řády. Rodičům dětí, které již do školky docházely, budou potřebné dokumenty předány k seznámení a podpisům první den. Je-li to možné, vedení mateřské školy tímto žádá, aby první den dítě do školky vedl některý zákonný zástupce. 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a v návaznosti na manuál MŠMT jsou pro zákonné zástupce dětí mateřské školy vydány tyto základní informace.

Mateřská škola