ZŠ a MŠ Uherčice

Třídní schůzky - konzultační odpoledne

V pondělí 15. června 2020 proběhnou konzultační hodiny. Tyto konzultace nahradí závěrečné třídní schůzky. Bližší informace s upřesňujícími časy obdržíte do mailů od svých třídních učitelů.

Při návštěvě školy je nutné dodržovat hygienická opatření.

1. Schůzku s pedagogem navštíví pouze jeden zákonný zástupce
2. Na schůzce nebude přítomno dítě
3. Do školy je nutné vstupovat jednotlivě a na vyzvání.
4. V prostorách ZŠ udržovat rozestupy
5. Mít roušku, při vstupu použít dezinfekci
6. Podepsat prezenční listinu ( nahradí návštěvní knihu)

Základní škola