ZŠ a MŠ Uherčice

Výsledky zápisu do mateřské školy pro rok 2020-2021

Výsledky zápisu pro školní rok jsou zveřejněny v záložce "Úřední deska".

Do mateřské školy bylo podáno 22 platných žádostí o přijetí. Bylo rozhodnuto v souladu platnou legislativou, podle stanovených kriterií a s ohledem na kapacitu mateřské školy.

Schůzka zákonných zástupců nepřijatých dětí s možností nahlédnutí do spisu, postupu při uplatnění kritérií včetně možnosti osobního vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí bude ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 15.30 v budově mateřské školy (boční vchod do třídy Žabiček). Schůzce bude přítomen i starosta obce.

 

Mateřská škola