ZŠ a MŠ Uherčice

Zahájení školního roku 2019-2020 v mateřské škole

Školní rok 2019 -2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Nový školní rok začíná v mateřské škole již běžným celodenním provozem. Rozpisy dětí do jednotlivých tříd budou zveřejněny na vývěsce u mateřské školy.

V červnu tohoto roku proběhla schůzka rodičů nových dětí, kteří byli seznámeni s organizačními záležitostmi a řády školky. Rodičům dětí, které již do školky docházely, budou potřebné dokumenty předány k seznámení a podpisům první den. Je-li to možné, vedení mateřské školy tímto žádá, aby první den dítě do školky vedl některý zákonný zástupce

Mateřská škola