ZŠ a MŠ Uherčice

Informace pro rodiče nově příchozích dětí do MŠ

Informace pro rodiče nově příchozích dětí do MŠ pro šk. rok 2024/2025.

Potřebné dokumenty pro rodiče nových dětí, kteří se nezúčastnili první informativní schůzky (tj. 20. 6. 2024), budou k dispozici v kanceláři MŠ v úterý 27. 8. 2024 od 9:00 – 13:00 hodin. (vchod ze dvora)

Mateřská škola