ZŠ a MŠ Uherčice

Rozhodnutí o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

Ředitelka školy o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin rozhodla následovně:

               mateřská škola bude v provozu od 1. července do 19. července 2024,

 v ostatní dny hlavních prázdnin bude mateřská škola    u z a v ř e n a.

 

Provoz zahajujeme v novém školním roce 2024/2025   dne 2. září 2024.

 

Odůvodnění:

Byl proveden průzkum zájmu o provoz MŠ mezi rodiči. Byl projeven dostatečný zájem o provoz v nabízené době.

V ostatních dnech bude MŠ uzavřena z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců, nutných oprav a generálního úklidu.

 

                                                                                   Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka školy

 

 

Mateřská škola