ZŠ a MŠ Uherčice

Rozhodnutí o přerušení provozu školní družiny v době hlavních prázdnin

 

Ředitelka školy o provozu školní družiny v době hlavních prázdnin rozhodla následovně:

činnost školní družiny v době hlavních prázdnin bude PŘERUŠENA.

 

Provoz zahajujeme v novém školním roce 2024/2025.  O přerušení činnosti ŠD byl informován zřizovatel školy.     

 

 Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka školy