ZŠ a MŠ Uherčice

Jeden svět

V pátek 5. 4. 2024 vyrazí žáci 4. a 5. ročníku a ve čtvrtek 11. 4. 2024 žáci 1. - 3. ročníku do Brna na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě.

Festival přináší příběhy lidí z různých koutů planety a upozorňuje na důležitá témata z oblasti lidských práv.

Po projekcích filmů budou následovat debaty s odborníky, kde se malí diváci dozví více o daném tématu a budou mít možnost vyjádřit svůj názor.

 

4. a 5. ročník

  • Informace o organizaci obdrželi od třídních učitelů.

1. - 3. ročník

  • čtvrtek 11. 4. 2024
  • odjezd autobusu v 7.15 od Základní školy
  • návrat do školy cca v 11.30

 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Základní škola