ZŠ a MŠ Uherčice

Beseda pro rodiče: Rizika sociálních sítí

Základní škola pořádá ve spolupráci s Policií ČR preventivní besedu pro rodiče s názvem Rizika sociálních sítí a kyberšikana.

Na besedě se rodiče dozví o nejčastějších projevech kyberšikany, o rizicích spojených s užíváním sociálních sítí apod.

Kromě rodičů jsou vítáni také ostatní rodinní příslušníci a další zájemci, kteří se chtějí o dané problematice dozvědět více.

 

beseda pro rodiče.jpg

Základní škola