ZŠ a MŠ Uherčice

Preventivní besedy s POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ve středu 8. 2. 2023 se žáci 3. - 5. ročníku zúčastní preventivních besed se zástupci Policie ČR. Beseda zabere v každém ročníku jednu vyučovací hodinu. Ostatní hodiny proběhnou podle běžného rozvrhu, případně dle upřesnění třídního učitele.

Témata besed pro jednotlivé ročníky:

3. ročník - Šikana

4. ročník - Bezpečně v kyberprostoru

5. ročník - Kyberšikana

Základní škola