ZŠ a MŠ Uherčice

Vyhlášení řediteského volna na pátek 18. 11. 2022

Ředitelka školy na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souhlasem zřizovatele vyhlásila na pátek 18. listopadu 2022  ředitelské volno.

Pro rodiče, kteří nemají kam umístit své dítě, je nabídnuta možnost zajištění dohledu ve školní družině. Provoz bude od 6.30 do 15.30 hodin. Dítě je možné přihlásit prostřednictvím školního informačního systému Edookit, ve kterém je otevřena anketa (dotazník).