ZŠ a MŠ Uherčice

Rozhodnutí o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

Ředitelka školy o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin rozhodla následovně:

mateřská škola bude v provozu od 1. července  do 22 . července 2022 pro přihlášené děti, v ostatní dny hlavních prázdnin bude

mateřská škola u z a v ř e n a.

Provoz zahajujeme v novém školním roce 2022/2023   dne 1. září 2022.

Mateřská škola