ZŠ a MŠ Uherčice

Rozhodnutí o přerušení činnosti školní družiny v době hlavních prázdnin


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Uherčice okres Břeclav, rozhodla v souladu s vyhláškou č. 74/2005, § 8 odst. 2 o
přerušení činnosti školní družiny v době hlavních prázdnin. Provoz zahajujeme v novém školním roce 2022/2023

Základní škola