ZŠ a MŠ Uherčice

Informace k zápisu do 1. třídy základní školy pro ukrajinské děti

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelka základní a mateřské školy  určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do ZŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana,

a to na 16.  6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin.

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

Žádost o přijetí  je ke stažení níže.

Základní škola