ZŠ a MŠ Uherčice

Projektový den Zdraví dětem 9. 5. 2019

Ve čtvrtek 9. 5. se zapojíme do projektu Zdraví dětem, v rámci kterého se děti seznámí se základy zdravého stravování a životního stylu. Děti se tento den nebudou učit podle rozvrhu, budou potřebovat pouze pouzdra a pastelky. Projektové vyučování bude probíhat 1. – 4. vyučovací hodinu, 5. vyučovací hodina proběhne podle pokynů vyučujících.

Základní škola