ZŠ a MŠ Uherčice

Připravované akce na školní rok 2018-2019

Září:

Slavnostní zahájení školního roku ve spolupráci se starostou obce a SPOZ  /3.9./
Zahájení činnosti ZUŠ Pohořelice
Pedagogická rada /10.9./
Úvodní třídní schůzky rodičů/10.9./
Koloběžkiáda /6.9./
Němčický běh /27.9./

Říjen

Drakiáda /dle počasí/
VYHLÁŠENÍ sběru pomerančové kůry
VYHLÁŠENÍ sběru papíru
Dýňování  /17.10./tvořivé odpoledne s rodiči
Vystoupení na Setkání důchodců /21. 10./

Listopad:

Divadlo Radost – Bylo nás 5 /2.11./
Vzdělávací program ve Vida centru Brno /6.11./
Fotografování /9.11/
Pedagogická rada /19.11./
Třídní schůzky /19.11./
Zahájení přípravy na Vánoční zpívání

Prosinec:

Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční zpívání  /2. 12./
Centrum Trkmanka – Vánoční těšení/3.12/
Dárkování – vánoční dílny dětí
Vánoční nadílka zvířátkům v lese /20.12./

 

Leden:

Třídní schůzky /14. 1/
Pedagogická rada /21.1./
Sběr papíru /předběžně 10.1./
Lyžařský výcvik (zatím nepotvrzen termín)

Únor:

Dětský karneval /3.2./
Bruslení/sáňkování  /dle počasí/
Knihovna Hustopeče – program na podporu čtenářství /19.2./

 

Březen:

Beseda se zdravotníky
Beseda s hasiči
Beseda s Policií ČR

Duben:

Noc s Andersenem 
Zápis do 1. ročníku  /10. 4./
Pedagogická rada /15. 4./
Třídní schůzky /15.4./
Akce „Úklid obce“ ke Dni Země /26. 4./
Sběr Starého papíru /předběžně 25.4./

Květen:

Centrum Trkmanka –  Život pod hladinou/3.5./
Škola v přírodě – popř. dvoudenní výlet
Program Bezpečný pes

Červen:

Den Dětí
Vyhodnocení všech sběrů
Olympijské dny
Školní Akademie
Třídní schůzky /10.6./
Pedagogická rada /24.6./
Odpoledne k ukončení šk. roku, táborák 

 

Základní škola