ZŠ a MŠ Uherčice

Zaměstnanci školy, jejich pracovní zařazení a kontakty

Jméno

Funkce

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Marcela Klatovská
reditelna@zsuhercice.cz
Tel: 519 418 112

Ředitelka,
tř. učitelka III.třídy (4. a 5. ročník)
výchovný poradce

Stanislava Budínová
stanislava.budinova@zsuhercice.cz
ms.uhercice@seznam.cz

Tel.:519 418 210

Zástupkyně ředitelky pro MŠ,
vedoucí učitelka, (třída Motýlci)

Iva Babičková
Tel: 519 4181 210

Asistentka pedagoga v MŠ

Jitka Franková
Tel: 519 418 112

Učitelka MŠ (třída Sovičky)

Lenka Rohrerová
Tel: 519 418 210

Učitelka MŠ (třída Žabičky)
ŠD – Kroužek dovedných rukou

Jitka Heřmanská
519 418 112

Učitelka MŠ ( třída Žabičky)

Gabriela Pávišová
519 418 112

Asistentka pedagoga v MŠ

Klára Kotlánová
ms.uhercice@seznam.cz
Tel.:519 418 210

Učitelka MŠ (třída Motýlci)

Mgr. Heda Stránská
heda.stranska@seznam.cz
Tel: 519 418 112

Tř. učitelka I. Třídy
ŠD – Keramický kroužek

Mgr. Kamila Smetanová
Tel: 519 418 112

smetanovak@centrum.cz

Tř. učitelka II. třídy ( 2. a 3.ročník)
ŠD – Dyslektický kroužek
Speciální pedagog- PSPP

Bc. Markéta Šimková
Tel: 519 418 210

Učitelka MŠ (třída Sovičky)
Asistentka pedagoga v MŠ
ŠD- Keramický kroužek

Jana Valnohová
jana.valnohova@zsuhercice.cz
Tel.: 519 417 077

Vedoucí vychovatelka ŠD
Asistentka pedagoga v MŠ

Bc. Milan Suchánek
Tel: 519 418 112

376239@mail.muni.cz

Učitel ZŠ ( ve III. třídě)
ŠD - Malý badatel, Dramatický kroužek

Správní zaměstnanci

Marie Hřebíčková
Tel.:519 418 210

Školnice MŠ

Stanislava Himerová

Tel: 519418304

Kuchařka

Kateřina Hiršová
Tel.: 519 418 304

Kuchařka

Kamila Kramářová
Tel: 519 418 112

Vedoucí ŠJ
Účetní
ŠD - keramický kroužek

Michaela Kykrychová
Tel: 519 418 112

Školnice ZŠ

Vlasta Šrámková
Tel.:519 418 304

Halvní kuchařka