ZŠ a MŠ Uherčice

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav

Základní škola

Je organizovaná jako škola malotřídní, v posledních letech jako trojtřídní.  Ve školním roce 2017-2018 do školy dochází 44 žáků.

Žáci jsou plně  spojené výuce ve 4. a 5. ročníku.  2. a 3. ročník máí dělenou výuku na český a anglický jazyk.  1. ročník je vyučován samostatně.

 1. ročník – 11 žáků
 2. ročník – 11 žáků
 3. ročník – 5 žáků
 4. ročník – 7 žáků
 5. ročník – 7 žáků

Mateřská škola

Ve školním roce 2016/17  nastoupilo do mateřské školy 58 dětí z toho je  27 chlapců a 31 děvčat.

Děti jsou rozděleny do tří tříd. Je to třída „ŽABIČEK“, třída „MOTÝLKŮ“, třída „SOVIČEK“.  I v tomto šk. roce bude jedna třída v odloučeném pracovišti v ZŠ, a to třída  „Soviček“ .Provoz probíhá ve třech celodenních třídách. Mateřskou školu navštěvují děti od 2,5 do 7 let.

Školní družina

Činnost ŠD  je rozdělena do dvou oddělení.  Jedno z oddělení  je rozděleno do  zájmových kroužků.

V tomto školním roce je v nabídce 6 kroužků:

 • Keramický ( 3 skupiny)
 • Dramatický
 • Dyslektický
 • Kroužek dovedných  rukou
 • Recitační
 • Malý badatel ( 3 skupiny)

Školní jídelna

Školní jídelna připravuje  stravování pro děti MŠ i ZŠ. Jídla MŠ jsou vydávány přímo ve třídách školky.  Obědy pro základní školu a třídu Soviček jsou převáženy do výdejny v budově ZŠ. Žáci ZŠ mají možnost si také objednat  dopolední přesnídávku a odpolední svačiny jako děti v MŠ. Tyto jsou jim ráno převezeny do školy.

Skladba jídelníčku a kvalita jídel  pro děti splňují všechny výživové normy.