ZŠ a MŠ Uherčice

Rozhodnutí o provozu školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Školní družina bude v době pololetních a jarních prázdnin UZAVŘENA.

(Rozhodnutí o uzavření a odůvodnění je v příloze.)

Drakiáda

V úterý 26. 9. 2017 pořádáme v tělesné výchově

DRAKIÁDU

Všechny děti si na tento den přinesou do školy draka.

V případě nepříznivého počasí bude akce odložena na jiný den.

Dodatek ke Směrnici ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD

Dodatek č. 1

ke Směrnici ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD

Tímto dodatkem dochází ke změně v kapitole č. 3 Stanovení výše úplaty v družině. Dodatek upravuje tuto kapitolu takto:

1.    Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 70,- Kč za příslušný kalendářní měsíc

 

  1. Zvýšení základní částky úplaty

*   Základní částka je zvýšena o  100,- Kč  pro žáky navštěvující v rámci ŠD každý týden  keramickou dílnu

*   Základní částka je zvýšena o 30,- Kč pro žáky navštěvující v rámci ŠD každý týden dovedné ruce 

{ pokud žák navštěvuje např. keramiku, dovedné ruce a jakýkoli další kroužek nebo oddělení ŠD položky se sčítají   )

 

Zvýšení základní částky je stanoveno s ohledem na vyšší náklady na zájmové vzdělávání ve výše uvedených  činnostech  školní družiny.

 

Výše uvedené částky platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

 

Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka školy

V Uherčicích 30. 6. 2016

Dodatek schválenou Školskou radou dne 29. 6. 2016 a  Pedagogickou radou 25. 8. 2016

Základní škola