ZŠ a MŠ Uherčice

Provoz ŠD o jarních prázdninách

Na základě provedeného průzkumu o zájem o provoz školní družiny rozhodla ředitelka školy o jejím uzavření. O provoz projevili zákonní zástupci pouze jednoho žáka.

Školní družina zahajuje svůj provoz v pondělí 18. února 2019.

Základní škola